En bra elektrolysbehandling består inte enbart av professionell teknik. Flera element bidrar till en lyckad behandling. Hygien, din egen och din kunds bekvämlighet, tillbehör, utrustning och efterbehandlande produkter formar tillsammans en arbetsmetod som definierar ditt arbete och ger en lyckad behandling. Velona förser dig med allt som du behöver för att lyclas med din elektrobehandling.


Velonas nålar är tillverkade i enlighet med standarden ISO 9001. Alla nålarna är steriliserade och förpackade för att ge en säker elektrolysbehandling. Finns i flera storlekar och material för att passa din kunds behov.